Pro jakou zahradu se rozhodnout?

Zahrady můžeme rozdělit do několika skupin. Důležité je, rozhodnout o kompozici zahrady,a také o tom, zda bude zahrada čistě okrasná, nebo se do ní začlení i užitková část.

Pravidelné zahrady

Podle kompozice se zahrady dělí na formální, pravidelné. Tyto zahrady jsou založené na pravidelných tvarech. Základem kompozice jsou čtverce, obdélníky, nebo jiné pravidelné tvary. Většinou i rozmístění dřevin je pravidelné, takže to co je na pravé straně je i na straně levé. V pravidelné zahradě můžeme velice dobře použít tvarové kultivary rostlin, nebo tvar rostlin libovolně upravovat. Tato kompozice se využívá většinou na malých pozemcích.

Nepravidelné zahrady

Kompozice nepravidelná vychází z napodobení volné přírody. Všechny tvary v této kompozici jsou volné křivky, nejsou zde použity pravdielné tvary. Do sortimentu rostlin se většinou nezařazují příliš výrazné, barevné nebo tvarové kultivary. Nepravidelná kompozice se dobře uplatňuje na velkých plochách, kde prostor pro napodobení krajiny je.

Je možné obě dvě kompozice kombinovat. Přechod ovšem musí být vytvořen tak aby nenáslilně a přitom jasně odděloval obě dvě části. Při navržení takové zhrady se musí dbát na to, aby zahrada vypadala jako celek.

Okrasné zahrady

Čistě okrasná zahrada plní jen estetickou funkci. Vytváří pro majitele místo kde není prostor pro pěstování zeleniny a ovoce. Pokud tomu prostor dovoluje, je možné užïtkovou část do zahrady umístit. Ta je vždy přesně od okrasné části oddělena.

Užitkové zahrady

Užitková zahrada je vytvořena pro pěstování plodin a pro chov zvířat. Estetické stránce se nevěnuje taková pozornost. Vše je navrženo tak, aby co nejlépe splňovala požadavky na provoz zahrady.