Postup při plánování

Prvním krokem je schůzka, kde si s majitelem ujasním základní informace. Zjistím přání a požadavky, podle kterých vytvořím skici ve třech variantách. V této fázi jde o rozhodnutí se pro koncepci zahrady, ujasnění tvarů v zahradě, umístění hlavních kompozičních prvků. Při následující schůzce klient zvolí jednu variantu, kterou dále rozpracuji a vytvořím konkrétní návrh v programu pro navrhování zahrad. Klient po obdržení projektu bude mít k dispozici zahradně architektonické řešení zahrady, osazovací plán zahrady - plán s přesným určením sortimentu a vytyčovací plán - plán kde je zaznamenáno přesné místo výsadby rostlin. Další částí projektu je technická zpráva - popis kompozice s harmonogramem prací. Seznam rostlin a předběžný propočet s přesnými počty kusů jsoi další textovou částí projektu.